www.cinarinsaat.com.tr
İLETİŞİM
Çınar Endüstri Tesisleri ve İnşaat A.Ş.
Ana Sayfa >> Çevre Politikası
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Tüm çalışmalarda çevreye azami duyarlılık göstermek, çevreye faaliyetlerimizden dolayı salınan zararlı madde miktarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmek, sistemimiz ile çevre arasındaki her türlü etkileşimi tespit ederek zararlı etkileri asgari seviyeye çekmek önceliğimizdir.

Çınar Endüstri Tesisleri ve İnşaat A.Ş. çevre politikasında; faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek için çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda şekillendirmektedir.
Bu doğrultuda Çınar Endüstri Tesisleri ve İnşaat A.Ş.;

• Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır.

• Çalışmalar için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.

• Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.

• Yaptığı iş, sunduğu hizmet ve ürettiği ürünlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın şartlarını yerine getirir.

• Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.

• Kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.

• Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.

Bu politikayı uygularken Çınar Endüstri Tesisleri ve İnşaat A.Ş.;

• Kirliliğin Önlenmesi,

• Atık Yönetimi,

• Yağ ve Petrol Kirliliğine Müdahale,

• Yeşili Koruma, planları geliştirir.


info@cinarinsaat.com.tr  |  +90 (232) 616 91 02
PROJELERİMİZ | HAKKIMIZDA | İNSAN KAYNAKLARI | İLETİŞİM | KALİTE POLİTİKAMIZ | İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI | ÇEVRE POLİTİKASI
ÇINAR Endüstri Tesisleri ve İnşaat A.Ş. © 2021 Her hakkı saklıdır